Priezvisko a meno:

Kocúrková Zuzana

Akreditácia:
PCC
Preferované oblasti:
Business, Executive coaching, Team coaching, Life
Koučovacie jazyky:
Sj
Hodín praxe:
1000 hod.
ICF vzdelanie:
240 hod.
Iné vzdelanie:
522 hod.
Email:
Telefón:
421903529464
Foto: kocurkova
Krátka charakteristika:

Som profesionálna koučka, facilitátorka, lektorka. Vo svojej práci staviam na rešpektujúcom prístupe k druhému. Verím, že koučovanie pomáha človeku objaviť a dosiahnuť jeho vlastné riešenia. Ako kouč sa sústredím v koučingu na objavovanie a posilňovanie vlastných schopností človeka. Svoje odborné skúsenosti využívam tiež pri realizácii facilitovaných workshopov a focus groups zameraných hlavne na zisťovanie postojov, kľúčových tém a ich ovplyvňovanie.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Brief Coaching Training

NLP Practitioner Certification

Intuitivny koučing

Coach's Toolkit Program

Inštitúcia:

SolutionSurflers

Asociace NLP a Inštitút pre NLP v Prahe

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

Typ programu:

ACTP

CCEU

ACTH

ACTH

Rozsah:

120

96

12

12

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Systemický manažment a koučovanie

Cieľavedomý koučing (Kognitívny, Behaviorálny, Logoterapeutický, Gestaltický rozmer)

Transakčná analýza

Focusing

Analýza a dizajn rozvojových projektov

NLP Practitoner Master

Projektové riadenie

Psychológia a typológia pre manažérsku prax

Designovanie, vyhodnotenie AC a DC

Behaviorálne interview<br />

Inštitúcia:

CO/MAN

Motivp ČR

ATA Slovensko

AKP ČR

Britisch Department

Asociace NLP a Inštitút pre NLPv Prahe

EURO FORMES

Motivp

Motivp

Motivp

Rozsah:

100

120

97

43

120

100

90

32

40

16

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk