Priezvisko a meno:

Němcová Miriam, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
životný koučing, biznis koučing, tímový koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
460 hod.
ICF vzdelanie:
168 hod.
Iné vzdelanie:
580 hod.
Email:
Telefón:
0907316493
Foto: m-nemcovazmensena
Krátka charakteristika:

„Zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“

Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza. Pozorne počúvam nielen jeho príbeh, ale načúvam najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta „kde je“. Podporujem jeho prácu, skúmanie hodnôt, cieľov i prebratie zodpovednosti pre poctivé kráčanie na miesto, kde „chce byť“. Využívam znalosti z akreditovaných špecializácií na prácu s vnútornými bariérami, skrytými lojalitami i emóciami - podľa toho, čo je pre klienta najefektívnejšie.

Koučingu sa profesionálne venujem od roku 2017. Som zakladateľka LOGOS Academy, lektorka koučingu, akreditovaná supervízorka, spoluautorka viacerých rozvojových a vzdelávacích programov. Venujem sa popularizácii koučingu a prinášaniu koučovacieho prístupu do rôznych profesií. Dáva mi to hlboký zmysel a vnímam to ako veľmi užitočné pre náš dnešný svet.

Ako mentorka poskytujem množstvo hodín spätných väzieb a mentorských skúseností koučom vo výcviku, ako aj profesionálnym kočom, ktorí zvyšujú alebo potvrdzujú svoj kvalifikačný stupeň – ACC, vrámci ICF (Medzinárodnej federácie koučingu).

V súkromí som hlavne manželka a mama dvoch (už) adolescentných synov, priateľka, dcéra, sestra, kolegyňa a hlavne človek, ktorý sa rád vzdeláva a rád vzdeláva a v raste sprevádza iných – vždy s nimi o kúsok porastiem tiež.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business

Accomplished mentor coach sessions

Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations

Mastering Emotions and Coaching Couse

No Stone Unturned - transformational vs transactional change

Coaching for Career and Life Transitions, Endings

Coach as Instrument of Change

ICF New Core Competences Part I

Seriousness in Coaching; Facilitator: Manfred Ruhl

Use of structures in coaching Facilitator: Peter Stefanyi (PeerCamp)

Systemický koučing – Mapovanie vzťahov a skrytých lojalít v systémoch týkajúcich sa klienta

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

SCHOOL OF EMOTIONS

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

ICF Slovak Charter Chapter

ICF Slovak Charter Chapter

ICF Slovak Charter Chapter

Business Coaching College

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

CCE

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

ACSTH

Rozsah:

80

3

16

21

6

2

1

3

2,5

7

27

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Tímový koučing

Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym

Emócie a koučing

Práca s manželmi v kríze

Koučovanie manželských párov

Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Mediátor

Profesionálna komunikácia pre realizačné role

Matematika/Informatika; učiteľstvo

Lektor

Inštitúcia:

Power Coaching

ADDA Consultants, s.r.o.

Daniel Newby, PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

Family Garden, Bratislava

Business & Management Consulting, s.r.o.

Gavalieri s.r.o

Wiseman, s.r.o., Praha

Matematicko - fyzikálna fakulta UK, Bratislava

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o.

Rozsah:

8 hodín

8 hodín

16 hodín

16 hodín

16 hodín

100 hodín

240 hodín

60 hodín

16 hodín

5 rokov

100 hodín

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk