Priezvisko a meno:

Němcová Miriam, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
life coaching, business coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
200 hod.
ICF vzdelanie:
129 hod.
Iné vzdelanie:
240 hod.
Email:
Telefón:
0907316493
Foto: nemcova-miriam
Krátka charakteristika:

„Skutočná zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“
Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam a rešpektujem človeka bez ohľadu na tému s ktorou prichádza, i bez ohľadu na to, či sa týka jeho súkromia alebo práce. Vážim si jeho odhodlanie pohnúť sa z miesta, „kde je“. Podporujem prehlbovanie jeho sebauvedomenia, skúmanie jeho hodnôt, motivácií, skutočných cieľov i prebratie konkrétnej zodpovednosti za poctivé a udržateľné kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Niečo viac o mne? Pôsobím ako samostatný kouč, mentor a lektor. Venujem sa výcviku začínajúcich i rozvoju skúsených koučov. Ako člen lektorského tímu učím koučing v neziskovej organizácii - poradenskom centre pre rodiny v Bratislave. Súčasne, hoci som vyštudovaný pedagóg, už vyše dvadsať rokov pôsobím v "biznise" - v súkromnej softvérovej spoločnosti, ako analytik a konzultant.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business

Accomplished mentor coach sessions

Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations

Mastering Emotions and Coaching Couse

No Stone Unturned - transformational vs transactional change

Coaching for Career and Life Transitions, Endings

Coach as Instrument of Change

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

SCHOOL OF EMOTIONS

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

CCE

CCEU

CCEU

CCEU

Rozsah:

80

3

16

21

6

2

1

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Tímový koučing

Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym

Emócie a koučing

Práca s manželmi v kríze

Koučovanie manželských párov

Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách

Mediátor

Profesionálna komunikácia pre realizačné role

Matematika/Informatika; učiteľstvo

Inštitúcia:

Power Coaching

ADDA Consultants, s.r.o.

Daniel Newby, PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

Family Garden, Bratislava

Gavalieri s.r.o

Wiseman, s.r.o., Praha

Matematicko - fyzikálna fakulta UK, Bratislava

Rozsah:

8 hodín

8 hodín

16 hodín

16 hodín

16 hodín

100 hodín

60 hodín

16 hodín

5 rokov

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk