Priezvisko a meno:

Němcová Miriam, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
individuálny a tímový koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
340 hod.
ICF vzdelanie:
141 hod.
Iné vzdelanie:
480 hod.
Email:
Telefón:
0907316493
Foto: miriamnemcovazmensena
Krátka charakteristika:

„Skutočná zmena sa vždy začína vo vnútri. Keď sa tam pohnú veci, pohnú sa aj vonku.“
Koučovací rozhovor považujem za jedinečný priestor na realizovanie takejto zmeny. Pri stretnutí prijímam človeka s rešpektom a úctou, bez ohľadu na to, s akou situáciou prichádza, i bez ohľadu na to, či sa týka jeho súkromia alebo práce. Pozorne načúvam nielen jeho príbehu, ale najmä jemu samému. Vážim si jeho chuť a odvahu pohnúť sa z miesta, „kde je“. Podporujem prehlbovanie jeho sebauvedomenia, skúmanie jeho hodnôt, motivácií, skutočných cieľov, ich celkového kontextu i prebratie konkrétnej zodpovednosti pre poctivé a udržateľné kráčanie na miesto, kde „chce byť“.

Niečo viac o mne? Som vyštudovaný pedagóg, vyše dvadsať rokov som pôsobila v súkromnej softvérovej spoločnosti ako analytik, školiteľ a konzultant. Od roku 2017 pôsobím ako kouč a lektor koučingu. Venujem sa výcviku začínajúcich i rozvoju skúsených koučov. Poskytujem supervíziu pomáhajúcim profesionálom.

Som zakladateľka a koordinátorka LOGOS Academy (jar 2020) – platformy združujúcej odborníkov, ktorí sa venujú rôznym aspektom formácie detí a dospelých. Som spoluautorka a lektorka viacerých vzdelávacích programov. Zaoberám sa popularizáciou koučingu a prinášaním koučovacieho prístupu do rôznych profesií – najmä školstva a pomáhajúcich profesií. Vidím v tom veľký potenciál.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching-meaning and mechanics of coaching in business

Accomplished mentor coach sessions

Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations

Mastering Emotions and Coaching Couse

No Stone Unturned - transformational vs transactional change

Coaching for Career and Life Transitions, Endings

Coach as Instrument of Change

ICF New Core Competences Part I

Seriousness in Coaching; Facilitator: Manfred Ruhl

Use of structures in coaching Facilitator: Peter Stefanyi (PeerCamp)

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

SCHOOL OF EMOTIONS

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

Kim Morgan, MCC

ICF Slovak Charter Chapter

ICF Slovak Charter Chapter

ICF Slovak Charter Chapter

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

CCE

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

CCEU

Rozsah:

80

3

16

21

6

2

1

3

2,5

7

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Tímový koučing

Emócie a Leadership -Workshop s Danom Newbym

Emócie a koučing

Práca s manželmi v kríze

Koučovanie manželských párov

Kresťanský kouč – Základy životného koučingu pre dobrovoľníkov v pomáhajúcich profesiách

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Mediátor

Profesionálna komunikácia pre realizačné role

Matematika/Informatika; učiteľstvo

Inštitúcia:

Power Coaching

ADDA Consultants, s.r.o.

Daniel Newby, PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

PhDr. Marián Kubeš, CSc., PCC

Family Garden, Bratislava

Business & Management Consulting, s.r.o.

Gavalieri s.r.o

Wiseman, s.r.o., Praha

Matematicko - fyzikálna fakulta UK, Bratislava

Rozsah:

8 hodín

8 hodín

16 hodín

16 hodín

16 hodín

100 hodín

240 hodín

60 hodín

16 hodín

5 rokov

Copyright © 2021 icf.sk - Created by nic.sk