Priezvisko a meno:

Michalcová Eva, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
life coaching, executive coaching
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
440 hod.
ICF vzdelanie:
89 hod.
Iné vzdelanie:
110 hod.
Email:
Foto: michalcova-eva-2
Krátka charakteristika:

Eva je externá koučka s medzinárodnou certifikáciou od ICF, akreditácia ACC. Pôsobila ako manažérka v medzinárodnej spoločnosti, má priame skúsenosti s vedením a rozvojom obchodného tímu a obchodných aktivít ( FMCG sektor a oblasť uzatvorených systémov stravovania ). V koučingu využíva prístup založený na princípe polarít. Zameriava sa hlavne na individuálnu podporu jednotlivcov, manažérov, menších skupín a tímov, kde uplatňuje svoj zmysel pre individuálny prístup k človeku. Je zároveň aj certifikovanou konzultantkou na psychometrickú metódu merania osobnostných kvalít, silných stránok, emócií a dynamiky správania :Lumina Spark a Lumina Emotion. Venuje sa taktiež téme žien na materskej, kde uplatňuje koučingový prístup a vzdelávanie.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Integratívny koučing

Priama komunikácia a prítomnosť kouča

Inštitúcia:

Double B

Double B

Typ programu:

ACSTH

CCE

Rozsah:

75,5

14

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Katalyzujúce, radikalizujúce, integratívno polarizujúce techniky

Supervízia a mentoring: Inner Leadership - využívanie princípu polarít<br /> Tématická nadstavba: Supervízia a mentoring

Supervízia a mentoring pre manažérov a koučov využívajúcich koučing

Systemické intervencie integratívneho koučingu

Psychometria Lumina SPARK

Psychometria Lumina EMOTION

Inštitúcia:

Double B

Double B

Double B

Double B

Double B

Lumina Learning

Lumina Learning

Rozsah:

8

16

16

6

16

32

16

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk