Vytlačiť

2020

Zápis z Valného zhromaždenia 2020

Správa pokladníka k 31.12.2019

 

2019

Zápis z Valného zhromaždenia 2019

Správa pokladníka k 31.12.2018

 

2018

Zápis z Valného zhromaždenia 2018

Správa pokladníka k 31.12.2017

 

2017

Zápis z Valného zhromaždenia 2017

Správa pokladníka k 31.12.2016

 

2016

Zápis z Valného zhromaždenia 2016

Prezenčná listina 1

Prezenčná listina 2

Správa pokladníka 2016

 

Finančný plán na rok 2016

Plán aktivít 2016/2017

 

2015

Zápis z Valného zhromaždenia 2015

Rozpočet 2015

Návrh plánu aktivít 2015

 

2014

Rozpočet návrh 2014

Zápisnica 2014

Návrh plánu aktivít 2014