Napísala Shiri Ben-Arziová, PCC | 9. marca 2020 | 

Nový koronavírus (COVID-19) sa postupne stáva súčasťou našej každodennej reality. Niektorých z nás sa dotýka viac, iných menej. Okrem vonkajšieho sveta ovplyvňuje aj ten vnútorný, keďže do nášho osobného priestoru vnáša ďalší stres a úzkosť.

Nová realita vnútorného sveta tak vstupuje do priestoru koučingu spolu s naším klientom. Ak našim klientom chceme pomôcť dosahovať udržateľné výsledky, musíme tiež vedieť, ako ich v tejto situácii podporiť.

Model RAIN (rozlišovanie, akceptácia a vnímanie, invitácia- pozvanie a nepripútanosť) nám ponúka cestu k lepšiemu chápaniu, zvyšovaniu odolnosti a rovnako nám pomáha budovať akčný plán ďalších krokov. Týmto modelom sa môžeme riadiť nielen my sami, ale môžeme ho ponúknuť aj svojim klientom.

Rozlišovanie

Rozlišujte myšlienky a pocity, ktoré súvisia so stresom. Všímajte si ich bez posudzovania a pomenujte ich. Pomenovanie myšlienok a pocitov nám pomôže rozdeliť ich na zvládnuteľnú veľkosť a oddeliť ich od ostatných myšlienok a pocitov.

Pamätajte, že úzkosť je nevyvážený stav strachu. V kontexte tejto krízy ide o normálnu reakciu na abnormálny stav.

Akceptácia a reflexia

Reflektujte to, čo prežívate, čo cítite a čo si myslíte. Akceptujte to ako momentálnu skutočnosť a prežívajte ju empaticky. Akceptácia momentálnych pocitov a myšlienok neznamená len pasívne prijímanie toho, čo sa nám nepáči, znamená to prijatie vlastnej ľudskosti a konkrétneho stavu, v akom sa práve nachádzame.

Invitácia - pozvanie

Pozvite do celého procesu zvedavosť kouča a položte si otázky:

  • Čo teraz potrebujem?
  • Čomu môžem veriť?
  • Aké prostriedky (vnútorné a vonkajšie) mám teraz k dispozícii?
  • Akými krokmi si môžem pomôcť?

Keď budete cítiť, že ste pripravení, prejdite k metatechnike a položte si tieto otázky znovu.

Nepripútanosť

Myšlienky a pocity neurčujú to, kým sme. Sú len súčasťou nášho prežívania. Keď sa odpútame od obsahu a povahy našich myšlienok a pocitov, prestaneme sa s nimi stotožňovať. A keď sa zbavíme tohto stotožňovania, môžeme sa opäť spojiť so svojimi hodnotami a svoju pozornosť spolu s energiou koncentrovať do akčného plánu.

Keď koučujem klientov v súvislosti so stresom, do modelu RAIN pridávam aj S, čím vzniká model RAINS. S v tomto prípade znamená starostlivosť o seba.

Starostlivosť o seba

Podstatou skutočnej starostlivosti o seba nie je to, že si doprajeme masáž alebo pohárik šampanského s čokoládovou tortou. Starostlivosť o seba je o sebazáchove. Predstavuje vedomé rozhodnutie konať s cieľom zlepšiť psychické, emocionálne a telesné zdravie.
Keď vo veľkej miere začneme praktizovať autentickú starostlivosť o seba, začneme sa stretávať s negatívnym vnútorným hlasom a obmedzujúcimi predstavami. Na starostlivosť o seba je preto potrebná aj láska a súcit voči sebe samému.

Technika RAINS neprináša zázraky do troch dní. Ide o prístup a spôsob, akým pre seba i pre druhých vytvárame priestor.

Kríza v istej chvíli pominie. Tak ako všetky ostatné krízy, aj táto v ľuďoch prebúdza nielen to najlepšie, ale aj to najhoršie. Dajme si záležať na tom, aby sme ako koučovia využívali svoje znalosti, nástroje a povolanie na šírenie dobra a zlepšovanie tohto sveta.

 https://coachfederation.org/app/uploads/2020/03/ShiriBenArzi.jpg

Shiri Ben-Arzi, PCC

Shiri pracuje v oblasti medicínskeho koučingu ako supervízorka, vedie workshopy a organizuje medzinárodné prednáškové turné. Za posledných 15 rokov Shiri pracovala s poprednými farmaceutickými spoločnosťami a medicínskymi inštitúciami vrátane spoločností GSK, Pfizer, Sanofi a izraelského ministerstva zdravotníctva. Je tiež jednou z dobrovoľníckych vedúcich v rámci projektu ICF s názvom Praktická komunita zdravotného koučingu a wellness koučingu a v minulosti získala Cenu pre medicínskych koučov v Írsku a Cenu za koučingovú supervíziu. Viac o Shiri a jej práci sa dozviete tu.

Názory uvedené v príspevkoch hostí sú osobnými názormi autorov a nemusia sa zhodovať s názormi Medzinárodnej federácie koučov(ICF). Publikovanie príspevku hosťa na Blogu ICF nepredstavuje oficiálne odporúčanie ICF alebo záruku za produkty či služby, ktoré autor poskytuje.

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk