Napísala Ellen Kocherová, ACC | 7. marca 2020 | 

Spolu s novým koronavírusom (COVID-19) sa po svete šíri aj úzkosť, zmätok a negativita. Pracujem ako zdravotný kouč vo Švajčiarsku, kde jednotlivci aj firmy musia strpieť drastické opatrenia, a preto som sa musela zamyslieť a pouvažovať nad koučingom v tomto výnimočnom čase.

Obavy a negativita, ktoré prežívame, vychádzajú predovšetkým z toho, že o COVID-19 nevieme takmer nič. Našou úlohou koučov je využiť to, čo už vieme, a meniť negatívne nastavenie ľudí tým, že vytvoríme bezpečné a podporujúce prostredie, ktoré v ľuďoch neustále podnecuje vzájomnú úctu a dôveru. Všetko potrebujeme spoločne premyslieť, vynoviť a prepojiť. Ako na to? Takto!

Premýšľajme!

Kríza priviedla ľudí  k tomu, že mnohé veci prehodnocujú a správajú sa uvedomelejšie. Častejšie si umývame ruky, jeme zdravšie a popritom sa vyhýbame davom či podávaniu rúk. Pre toto uvedomelejšie správanie som si vymyslela pomenovanie „režim STOP“: zastaviť sa, nadýchnuť sa, pozorovať a pokračovať. Myslím si, že je to ideálne vnútorné nastavenie v situácii, keď sa stretávame s čímsi neznámym. Svoje aktuálne nastavenie môžeme využiť na toto:

 • žime v prítomnej chvíli s vedomím, že mnohé z našich negatívnych myšlienok nie sú súčasťou našej aktuálnej reality, keďže väčšina z nás i našich blízkych je zdravá a náš život plynie vcelku dobre,
 • buďme vďační za všetko, čo je v našom živote práve teraz bezproblémové a sústreďme sa na prítomnosť. Je to skvelý protiliek na obavy z budúcnosti.
 • priznajme si strach, úzkosť a obavy, ktoré prežívame buď my, alebo aj naši klienti. Vďaka tomu nezostaneme pridlho ponorení v negatívnom emočnom rozpoložení.
 • položme si otázku, aké opatrenia môžeme vykonať pre to aby sme zvládli nepohodu a utlmili pocit, že nám všetko prerastá cez hlavu,
 • majme na pamäti svoje fyzické zdravie,
 • uvažujme nad tým, ktoré prvky našej práce v oblasti koučingu môže koronavírus zasiahnuť v rámci dominového efektu (napr. rušenie podujatí, zatváranie prevádzok či negativita),
 • premýšľajme nad tým, čo sa odohráva v mysliach našich klientov a čo by im práve teraz mohlo najviac pomôcť. Jedna firma, pre ktorú pracujem, len nedávno zakázala ľuďom zvonka prístup do svojich priestorov. Spoločne sme teda museli premyslieť postup a prísť na to, ako pokračovať v našom živom skupinovom programe na diaľku.
 • pochopme to, čo sa deje vnašej branži, a prehodnoťme svoju ponuku,
 • zamyslime sa nad tým, ako môže naša koučingová práca v konkrétnej oblasti vytvárať pridanú hodnotu počas krízy a po nej,
 • vyhraďme si čas na hľadanie nových príležitostí, na ktoré sme predtým možno nemali čas,
 • vyhodnoťme si, ako sme pripravení na alternatívny spôsob práce, a to zo stránky hardvéru, softvéru, vyškolenia a nástrojov.

Inovujme!

Ako koučovia sa snažíme nájsť množstvo spôsobov, ako pracovať s klientmi, a z nich vyberáme tie najefektívnejšie postupy. Mnohé záložné plány vyžadujú prácu na diaľku. Táto situácia môže dokonca zrýchliť vývoj technologickej infraštruktúry, ktorá bude podporovať alternatívne typy práce. Po premyslení svojich možností sa môžeme inšpirovať a inovovovať:

 • aj naďalej buďme užitoční a snažme sa zosúladiť svoje hodnoty s prácou,
 • vychutnávajme si voľný čas a snažme sa o vyvážený život,
 • chopme sa príležitosti na vzdelávanie a zaobstaranie nového softvéru či iných prostriedkov, ktoré nám pomôžu ostať produktívnymi, obnoviť sa a rásť,
 • využime e-mail, správy a platformy sociálnych sietí. Orientujme sa na nich lepšie a využívajme ich konzistentnejšie.
 • vhodne si rozdeľme pracovný a osobný život. Ak novým riešením je pre nás práca na diaľku, vyhraďme si na ňu pracovný priestor.
 • využime čas, ktorý nám priniesli zrušené podujatia či uzavretie priestorov na to, aby sme aktualizovali svoje webové lokality, marketingové stratégie, newslettre či príspevky na blogu.

Prepájajme!

Zostaňme v spojení s klientmi a s druhými a prispôsobme sa situácii tak, ako to vyžaduje koučingový proces a zmena podmienok. Toto nezvyčajné obdobie je pre nás skvelou príležitosťou na to, aby sme:

 • udržiavali zmysluplný kontakt, vďaka ktorému naše vzťahy prežijú, a rovnako pracovali na pozitívnom prístupe,
 • čerpali od svojich najbližších silu na to, aby sme všetci dokázali zostať silní a optimistickí,
 • udržiavali spojenie s klientmi cez telefón či e-mail a jasne im komunikovali svoju snahu o premenu štýlu práce a rýchlu reakciu na nezvyčajnú situáciu. Napríklad ja osobne som spontánne navrhla, že všetky osobné stretnutia presunieme do virtuálneho priestoru.
 • pozvali klientov k tomu, aby sa s nami podelili o svoje predstavy vo vzťahu k aktuálnym či budúcim potrebám,
 • využívali sociálne siete na informovanie o konkrétnych pozitívnych aspektoch aktuálnej situácie, čo klientom môže dodať pocit istoty,
 • vytvárali súkromné skupiny a v nich podporovali klientov v tom, aby kládli otázky a podelili sa o svoje obavy.

A čo teraz?

Nie sme v tom sami! Situáciu riešime ako jednotlivci, ako koučovia, komunity i celá planéta. Jeden od druhého môžeme čerpať silu vnímať svoje pocity a preukázať pružnosť v rýchlej zmene. To všetko nám i našim koučingovým postupom môže pomôcť v raste a rozkvete! Nevieme, ako dlho pretrvá všetka úzkosť, zmätok a negativita po tom, čo sa práca a každodenné činnosti vrátia do normálu, už teraz však môžeme vyťažiť z tejto príležitosti a rásť, naberať sily, a tak nadobudnúť lepší pocit.

Keď sa cítime dobre, odolne a zdravo, lepšie zvládame všetko, čo sa deje okolo nás. Ktovie, aké inovácie to prinesie koučingu a nám samým.

Podeľme sa o svoje myšlienky a nezabúdajme sa ZASTAVIŤ.

https://coachfederation.org/app/uploads/2020/03/EKocher.jpg

Ellen Kocherová, ACC

Ellen je ekonómka a akreditovaná pracovná a wellness konzultantka s magisterským titulom v zdravotnom koučingu a wellness koučingu. Vzdelanie získala v Spojených štátoch a už vyše 30 rokov žije vo Švajčiarsku, pričom viac ako desaťročie pracovala vo finančnom priemysle a dobre chápe výzvy, ktoré prináša aktívny pracovný životný štýl. Posledných 15 rokov sa venuje stravovaniu a pohode na pracovisku, kde podporuje uvedomelý prístup k stravovaniu bez diét či zmien hmotnosti, fyzickú aktivitu, celostný prístup k zdraviu a starostlivosť o samého seba. Koučovala už stovky jednotlivcov a skupín v desiatkach organizácií, ktorým pomohla s udržateľnou premenou životného štýlu. Je tiež jednou z dobrovoľníckych vedúcich v rámci projektu ICF s názvom Praktická komunita zdravotného koučingu a wellness koučingu. Ďalšie informácie o Ellen nájdete tu.

Názory uvedené v príspevkoch hostí sú osobnými názormi autorov a nemusia sa zhodovať s názormi Medzinárodnej federácie koučov (ICF). Publikovanie príspevku hosťa na Blogu ICF nepredstavuje oficiálne odporúčanie ICF alebo záruku za produkty či služby, ktoré autor poskytuje.

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk