Prostredníctvom svojich miestnych pobočiek (Local ICF Chapters) rozmiestnených po celom svete poskytuje Medzinárodná federácia koučov svojim členom možnosti, aby sa stretávali a vzájomne lepšie spoznali, umožňuje im navštevovať rôzne rozvojové programy a podujatia, a tak sa celkovo intenzívnejšie zapojiť do práce v ICF a podporiť jeho globálne poslanie - rozvíjanie umenia, teórie a praktických aspektov profesionálneho koučingu.

ICF – Slovenská pobočka taktiež sprístupňuje záujemcom o koučing – potenciálnym klientom – možnosť nájsť vo svojim okolí akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF, a to zverejnením Registra koučov - http://www.icf.sk/register-koucov .

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk