Ďakujeme

za potvrdenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

 

Ešte raz vás ubezpečujeme, že pri spracovaní osobných údajov dodržiavame zákonné povinnosti a neposkytujeme ich tretím osobám.

Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou

 

Erika Falťanová
Prezidentka ICF Slovak Charter Chapter a OZ ICF – Slovenská pobočka

Boris Dobiš | Zora Inka Grohoľová | Svetlana Poláková | Tomáš Pešek
Rada ICF Slovak Charter Chapter a OZ ICF – Slovenská pobočka
Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk