Je mnoho dôvodov, prečo sa stať členom Federácie koučov. Na úvod by sme chceli pripomenúť štyri najdôležitejšie:

 

Budovanie vlastnej kredibility prostredníctvom identifikovania sa s vedúcou nadnárodnou organizáciou koučov. ICF má viac ako 20 000 členov a je jedinou nezávislou, globálne uznávanou akreditačnou organizáciou pre koučov.

 

Členstvo v ICF zabezpečuje spojenie s komunitou koučov začlenením sa do lokálnych pobočiek ICF, kde môžete stretnúť svojich kolegov, zdieľať spoločné výzvy, rozvíjať svoje zručnosti v oblasti leadershipu, a tak prispievať k pozitívnym zmenám vo vašom regióne.

 

ICF vám môže pomôcť zabezpečiť váš profesionálny rast, pretože je lídrom vo výskume v oblasti koučingu a každoročne vydáva správy obsahujúce množstvo praktických informácií o koučingu, ako aj trendoch v tejto oblasti.

 

Svojim členom ICF raz za štvrťrok zasiela pravidelné informácie o najnovších trendoch vo forme svojho elektronického magazínu Coaching World. ICF je taktiež partnerom rôznych zoskupení, čo mu umožňuje poskytovať svojim členom špeciálne ceny a zľavy na vybrané tovary a služby.

 

Ďalšie detailné informácie o prednostiach a benefitoch členstva v Medzinárodnej federácii koučov (ICF) nájdete tu:

https://coachfederation.org/why-icf/benefits

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk