ICF - International Coach Federation (Medzinárodná federácia koučov)

  • Je organizácia združujúca profesionálnych koučov, ktorí koučujú v oblasti profesného i osobného života a ktorí sa hlásia ku koučingu tak, ako ho ICF definuje.
  • Jasne vymedzuje prístup, správanie a konanie, aké jej členovia - profesionálni kouči pod pojmom koučing a koučovanie ponúkajú. Definuje, ako sa koučovia združení v ICF správajú a pristupujú k svojim klientom, aký etický kódexdodržiavajú a aké hlavné kompetencie majú mať.
  • Definuje vysoké profesné štandardy pre koučov, zaisťuje nezávislú certifikáciu pre koučov a tréningové školy a podporuje vytváranie globálnej siete certifikovaných profesionálnych koučov.
  • Je nejväčšia svetová organizácia profesionálnych koučov, združuje viac ako 17.000 koučov viac ako 100  krajinách celého sveta.

 

Medzinárodná federácia koučov (ICF), založená r. 1995, je hlavná globálna organizácia venovaná rozvoju koučovského povolania stanovovaním vysokých štandardov, poskytovaním nezávislej certifikácie a budovaním svetovej siete certifikovaných koučov

 

Hlavné poslanie Medzinárodnej federácie koučov: Rozvíjať umenie, teóriu a prax profesionálneho koučingu.

VIac o ICF na www.coachfederation.org 

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk