Na základe záujmu o vzor zmluvy o koučovaní sme pripravili tri príklady zmlúv/dohôd upravujúcich vzťah medzi koučom a klientom. Dúfame, že budú pre vás užitočné a pomôžu vám pri uzatváraní zmlúv s vašimi klientmi.

Členom ICF Global ich pošleme na požiadanie - stačí nám napísať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Hlavným poslaním Medzinárodnej federácie koučov (ICF) je rozvíjanie umenia, teórie a praktických aspektov profesionálneho koučingu.

V dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom svete s neustále narastajúcim počtom obchodných príležitostí sa organizácie a individuálni klienti obracajú na profesionálny koučing, aby sa stali efektívnejšími, budovali svoje vzťahy, a tak dosahovali vytýčené ciele.

Medzinárodná federácia koučov (ICF =International Coach Federation) je podpornou sieťou pre týchto profesionálnych koučov. Či už ide o life coaching, executive coaching, leadership coaching alebo akýkoľvek iný špecializovaný druh koučingu, ICF vedie globálnu komunitu koučov k rozvoju ich profesie. ICF napomáha slúžiť rozvoju prosperity ľudstva aplikáciou kreatívneho a nové nápady podnecujúceho procesu s cieľom maximalizovať profesionálny a osobný potenciál klientov.

ICF výrazne prispieva k zviditeľňovaniu profesie koučingu prostredníctvom partnerstva, vytvárania globálnych strategických aliancií, vzťahov s verejnosťou, ako aj pomocou nástrojov, akým je celosvetový Register koučov akreditovaných ICF (Coach Referral Service); ide o bezplatnú službu, ktorá potenciálnym klientom umožňuje nájsť vo svojom regióne akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF.

ICF podporuje svojich členov cestou kontinuálneho profesionálneho rozvoja a vytváraním tak miestnych, ako aj medzinárodných príležitostí pre ďalšie vzdelávanie vrátane konferencií, výročných správ o realizovaných prieskumoch a programov zameraných na networking. ICF poskytuje aj iné formy podpory prostredníctvom svojej webovej stránky, databáz a publikácií.

ICF taktiež chráni integritu koučingu prostredníctvom medzinárodne akceptovaných profesionálnych štandardov. Dnes je ICF medzi profesionálmi v koučingu celosvetovo uznávanou organizáciou, a to pre:

POSLANIE
Hlavným poslaním ICF je zaoberať sa globálnym rozvojom koučingu ako profesie.

VÍZIA
Chceme dosiahnuť, aby ľudstvo vďaka koučingu prosperovalo.

HLAVNÉ HODNOTY
Našimi hodnotami sú:

 1. Integrita

 2. Vynikajúca kvalita

 3. Spolupráca

 4. Rešpekt

Viac o ICF na http://www.coachfederation.org/about/

STRUČNE Z HISTÓRIE ICF

Medzinárodná federácia koučov bola založená v roku 1995 ako nezisková organizácia.

Dnes jej celosvetová členská základňa presahuje 20.000 koučov.

Centrála ICF sa nachádza v meste Lexington v štáte Kentucky v USA.

Viac o histórii ICF na: http://www.coachfederation.org/about/landing.cfm?ItemNumber=741&navItemNumber=615

 

Prečo vzniklo OZ ICF – Slovenská pobočka?

Hlavným impulzom vzniku občianskeho združenia bola potreba stretávať sa, vzájomne sa inšpirovať a spoločne rásť. Vytvárať komunitu, ktorá si bude viac podporou než konkurenciou, a ktorá sa spoločnými silami môže rozvíjať. Tento cieľ sa postupne darí plniť a aj vďaka činnosti OZ ICF je slovenská komunita profesionálnych koučov priateľskou a efektívnou platformou rozvoja koučovacej kultúry na Slovensku.

Ďalším dôvodom vzniku OZ bola potreba zviditeľňovania profesionálneho koučingu pod hlavičkou ICF ako garancie kvality na slovenskom trhu, na ktorom pôsobí mnoho kvalitných profesionálnych koučov, no i mnoho ľudí, ktorí sa tak iba nazývajú. Dôležitou súčasťou našej činnosti je preto osveta medzi potenciálnymi klientmi, v čom sú kouči združení v ICF iní a aké sú atribúty profesionálneho koučovania.

V neposlednom rade to bola potreba transformovať to, čo sa deje v globálnej koučovacej komunite do slovenského kontextu a naopak, napríklad:

 • práca s Etickým kódexom, jeho implementácia, rozoberanie prípadových štúdií - vstupy sú z ICF Global;
 • samotný projekt ICW pochádza z ICF Global - jednotlivé chapters sa od seba inšpirujú a kreujú vlastné eventy;
 • profesionálny prístup k pro-bono projektom prostredníctvom Nadácie ICF;
 • oceňovanie zavádzania koučovacej kultúry v jednotlivých krajinách: Prism Awards;
 • konferencie/projekty regionálneho významu, napr. ICF / Hogan konferencia v Budapešti v apríli 2018;
 • globálny Kalendár udalostí

 

Na čo sa použije členský poplatok?

V rámci OZ ICF – Slovenská pobočka funguje niekoľko pracovných skupín, ktorých členovia ako dobrovoľníci investujú čas a energiu do rozvoja koučov a koučingu na Slovensku. Členské poplatky používame na to, aby sme mohli organizovať vzdelávacie akcie s CCE bodmi, peer campy, platiť prenájmy priestorov na spoločné stretnutia, platiť webový priestor a zúčastňovať sa akcií, kde zviditeľňujeme koučov akreditovaných pod ICF ako záruku kvality. Bez týchto dodatočných financií by viacero aktivít na Slovensku nebolo možných. Aj preto je pre nás dôležité, aby ste sa stali členmi OZ ICF, podporili tieto aktivity a obohatili našu komunitu.


Ako sa stať členom?

Členom OZ ICF – Slovenská pobočka sa môžu stať iba členovia ICF Global. Ako sa stať členom medzinárodnej federácie koučov, nájdete TU. Tým sa však nestávate automaticky aj členom OZ ICF – Slovenská pobočka. Podmienkou členstva v OZ je zaplatenie ročného členského poplatku vo výške 70 €, resp. polročného členského poplatku 40 € (na obdobie od októbra do marca) na účet SK34 7500 0000 0040 2562 7959 (do poznámky uveďte svoje meno a vyplňte svoje fakturačné údaje do našej databázy fakturačných údajov, ak ste ich ešte nevyplnili) a informovať o tom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Následne vám vystavíme faktúru a pošleme potvrdzujúci email.


Aké výhody a možnosti tým získate?

 • váš profil v Registri koučov na stránke OZ ICF – Slovenská pobočka
 • bezplatné vystavovanie certifikátov za absolvované školenia organizované pod OZ ICF – Slovenská pobočka s CCE bodmi (ktoré sú potrebné pre pravidelné obnovovanie ICF certifikácie), pre nečlenov je táto služba spoplatnená sumou 10 € za každý certifikát
 • bezplatné vybavovanie CCE kreditov pre podujatia, ktoré organizujú členovia OZ pod hlavičkou ICF - bez obmedzenia; pre komerčné podujatia členov OZ - 1 x ročne (vybavovanie priamo s ICF Global je pomerne komplikované, časovo náročnejšie a spoplatnené)
 • zaradenie do interného mailinglistu, aby Vám neutiekli žiadne stretnutia či školenia v oblasti koučovania na Slovensku a v blízkom okolí, organizované a podporované OZ ICF – Slovenská pobočka (takéto podujatia robíme viackrát ročne, spravidla s možnosťou získať CCE body potrebné pre pravidelné obnovovanie ICF certifikácie či ďalšiu akreditáciu)
 • možnosť zapožičať si bannery s logom ICF na akcie, ktoré organizujete, a na ktorých výhradne koučujú členovia ICF
 • finančné zvýhodnenie na vzdelávacie akcie organizované s podporou OZ ICF – Slovenská pobočka. Spravidla je zľava aj pre členov ICF Global, ale pre členov OZ ICF – Slovenská pobočka býva vyššia
 • možnosť voliť a byť volený do štruktúr OZ ICF – Slovenská pobočka
 • zvýhodnená cena v rámci organizovaných PEER campov (ktoré sa konajú cca 1 – 2 x ročne)
 • pozvánka a výhodná cena pre „flagship event" roka OZ ICF – Slovenská pobočka
 • možnosť zúčastňovať sa bezplatne tzv. SIG (Special interest groups - cca 2 hodinové stretnutia v kombinácii online/offline), vhodné pre rozvoj začínajúcich, ale aj skúsenejších koučov, kde sa skúsení (tzv. seniorní) kouči delia o svoje poznatky v rôznych oblastiach profesionálneho koučingu

 

HODNOTA ZA PENIAZE

 

Základný popis:

Tato úroveň je výhradne rezervovaná pre profesionálnych koučov, ktorí prešli úspešne predpísanými tréningami a splnili požiadavky ICF na prax jednotlivých certifikovaných úrovní ACC, PCC a MCC

Príklad: ktokoľvek, kto je držiteľom certifikácie ICF

Požiadavky:

Títo členovia sú držitelia ACC, PCC alebo MCC certifikácie, súhlasia s dodržiavaním Etického kódexu ICF a poznajú a rozvíjajú svoje Kľúčové kompetencie kouča

Povolené označenie:

ACC, PCC a MCC, certifikovaný kouč ICF

Členský poplatok:

245 USD (ročný)

http://coachfederation.org/join/landing.cfm?ItemNumber=675&navItemNumber=499#prorated

 

Práva a výhody:

 1. Všetky základné práva členov plus nasledujúce:
 2. Možnosť uchádzať sa o prácu vo všetkých ICF komisiách a o členstvo v projektových tímoch, uchádzať sa o vedúce pozície na lokálnych/regionálnych úrovniach
 3. Možnosť používať ICF logo na svojich materiáloch a webových stránkach

Kategória pridružených koučov, pre členov bez ICF certifikácie

Základný popis:

Kouč, ktorý sa venuje svojej praxi, ale ešte nezískal certifikáciu ICF - pridružený kouč sa zaväzuje dodržiavať kľúčové kompetencie kouča, podporovať jej víziu a jej ciele.

Príklad: jednotlivec, ktorý pracuje ako kouč či už čiastočne alebo na plný úväzok

Požiadavky:

Títo členovia súhlasia s dodržiaváním Etického kódexu ICF a poznajú a rozvíjú svoje Kľúčové kompetencie kouča.

Povolené označenie:·

člen ICF

Členský poplatok:

245 USD (ročný)

http://coachfederation.org/join/landing.cfm?ItemNumber=675&navItemNumber=499#prorated

 

Práva a výhody:

1. Všetky základné práva členov plus nasledujúce:

2. Možnosť uchádzať sa o prácu vo všetkých ICF komisiách a o členstvo v projektových tímoch, uchádzať sa o vedúce pozície na lokálnych/regionálnych úrovniach

3. Možnosť používať ICF logo na svojich materiáloch a webových stránkach

 

Copyright © 2022 icf.sk - Created by nic.sk