V roku 2018 (resp. do konca februára 2019) dochádza k viacerým zmenám v politike ICF pre získanie a obnovu certifikácie, ktoré sa týkajú predovšetkým ACC, ale aj ostatných certifikačných stupňov.

Zavedenie týchto zmien do praxe bude pre nových aj skúsených koučov znamenať zjednodušenie navigácie na ich profesijnej dráhe.

 

 AKREDITÁCIA PRE INDIVIDUÁLNYCH KOUČOV (ACC / PCC / MCC)

ICF ponúka tri rôzne akreditačné úrovne, ktoré sa rozlišujú podľa získaných tréningov a skúseností.

  • Master Certified Coach (MCC)®
  • Professional Certified Coach (PCC)®
  • Associate Certified Coach (ACC)®

Medzinárodne uznávané tituly profesionálnych koučov ACC®, PCC® a MCC® je možné získať len priamo v  ICF. ICF neposkytuje žiadnym ďalším inštitúciám právo udeľovať tieto certifikácie. Pokiaľ budete mať záujem o získanie niektorého z vyššie uvedených medzinárodne uznávaných titulov, konzultujte s nami nasledujúcu tabuľku požiadaviek:

 

Certifikačná úroveň

Minimálne požiadavky

Akreditovaný tréning

Odkoučované

Master Certified Coach (MCC)®

200 hodín

2500 hodín

Professional Certified Coach (PCC)®

125 hodín

500 hodín

Associate Certified Coach (ACC)®

60 hodín

100 hodín

 

Copyright © 2023 icf.sk - Created by nic.sk