Priezvisko a meno:

Windisch Helena, Ing., MBA

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
osobnostný rast, profesný rast, management, riadenie ľudí, komunikácia
Koučovacie jazyky:
slovenský, český, anglický
Hodín praxe:
200 hod.
ICF vzdelanie:
112 hod.
Email:
Telefón:
421905587686
Foto:
Krátka osobná charakteristika:

Helena pracuje ako externý kouč s medzinárodnou certifikáciou, facilitátor, konzultant. Využíva koučovací prístup Results Coaching System. Je to metóda, ktorá vychádza z poznatkov neuroleadershipu. Spája poznatky neurovedy  o fungovaní mozgu a uplatňuje ich v praxi leadershipu. Tak ako vypovedá názov, Resutls Coaching System, prináša výsledky s maximálnym využitím systémového a štruktúrovaného procesu. Poskytne efektívnu cestu pre dosiahnutie pozitívnych zmien v prostredí organizácie prostredníctvom zvýšenia kvality myslenia ľudí.
Spolupráca a partnerstvo je postavené na vzájomnej dôvere, profesionálnom prístupe a silnej profesnej skúsenosti. Helena vychádza zo svojich silných manažérskych skúseností z medzinárodného prostredia. Je skúseným lídrom s praxou v oblasti všeobecného manažmentu, rozvoja a vedenia ľudí a riadenia projektov vrátane zodpovednosti za finančné zdroje.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Brain Based Coaching Program

Intuitive Coaching Program

Executive Coaching Program

Coach Mentoring Progam

Inštitúcia:

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

NeuroLeadership Group

Typ programu:

ACSTH

ACSTH

ACSTH

Rozsah:

76

18

18

10

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Facilitator

Training of trainers

Business and Marketing

Senior Executive in Strategic Management

Inštitúcia:

PDCS

PDCS

University of Economics Bratislava, SR

Nottingham Trent University London, UK

Rozsah:

32

32

5 yrs

3 yrs

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk