Priezvisko a meno:

Baginová Katarína, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
vzťahový koučing, párové a manželské poradenstvo, life koučing
Koučovacie jazyky:
slovenský, český
Hodín praxe:
600 hod.
ICF vzdelanie:
152 hod.
Email:
Telefón:
0903 821 321
Foto: katarina-baginova-foto-400x600
Krátka charakteristika:

Pri každom stretnutí sa snažím viesť rozhovor tak, aby klient pocítil hlboké prijatie a bezpečie, kedy sa môže oslobodiť od vlastných bolestí nájdením možnosti uvažovať o sebe samom novým spôsobom. Mojim cieľom je prispieť k pozitívnym zmenám v profesijnom, ale aj osobnom živote klienta a pomôcť mu tak maximálne a naplno využiť jeho potenciál a vlastné zdroje. Naše životy niekedy potrebujú zmenu, čo najlepším nastavením jej obsahu a zmyslu stačí už len jediné... začať.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Brief Coaching training

Group and Team Business Coaching

Inštitúcia:

SolutionSurfers Slovak Republic

Business Coaching College

Typ programu:

PURE, PLUS and PRO

CCE

Rozsah:

125

27

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Manažér ako mentor a kouč

Lumina Spark – Psychometrics Methodology / Lumina Learning Practitioner

Vzdelávanie v párovom poradenstve - Modul 1

Inštitúcia:

ADDA Consultants

Lumina Learning s.r.o.

Bratislava Counselling Center

Rozsah:

6 dní

32 hodín

60 hodín

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk