Priezvisko a meno:

Karpinský Ľudovít, Ing.

Akreditácia:
---
Preferované oblasti:
systemický koučing — osobný i organizácií
Koučovacie jazyky:
slovenský, český
Hodín praxe:
100 hod.
ICF vzdelanie:
156 hod.
Iné vzdelanie:
319 hod.
Email:
Telefón:
421 905 627 936
Foto:
Krátka osobná charakteristika:

Môj celoživotný záujem o to, čo sa odohráva v našich mysliach a životoch, v kombinácii s potrebou pomáhať ľuďom objavovať a realizovať ich potenciál, ma doviedli ku koučingu. V koučingu som sa jednoducho našiel. Mám inžinierske vzdelanie a po viac ako 21 rokoch v každodennom „biznise“ a „výrobe“ som sa stal koučom, ktorý má priamu skúsenosť s tým, čo jeho klienti riešia v ich každodennej práci a živote.

Koučujem JEDNOTLIVCOV na životné i pracovné témy a TÍMY. Špecializujem sa na SYSTEMICKÝ KOUČING, a ak je to užitočné, tak používam aj konštelačné prvky a prístupy.

S klientmi vediem TRANSFORMAČNÉ KOUČOVACIE ROZHOVORY a preferujem koučing typu „CHALLENGING COACHING“. Svojich klientov počas koučovacích rozhovorov predovšetkým sprevádzam pri hľadaní, nájdení a využívaní zdrojov, ktoré sa nachádzajú v nich samotných. Pri koučingu dbám na dodržiavanie Kľúčových kompetencií ICF, Etického kódexu ICF a mechanizmov „zdravého rozumu“.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business

ICF Standards of Coaching: Development of Core Competencies

Group and Team Business Coaching

Systemic coaching and constellations. Mapping relationships in systems relevant to client’s issue

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Business Coaching College

Typ programu:

ACSTH

CCE

CCE

CCE

Rozsah:

72

36

36

12

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Bariéry a bariérové mosty

Life coaching training

Life Integration Process

Intenzívny výcvik systemických konštelácii — teória a prax podľa Berta Hellingera…

Polygrafia a aplikovaná fotochémia

Inštitúcia:

Business Coaching College

Business Coaching College

Wilfried Nelles, Constelation

Zdeňka Tušková, Agentúra Áno

STU, ChTF, Bratislava<br />

Rozsah:

12

30

60

217

5 rokov

Copyright © 2019 icf.sk - Created by nic.sk