Priezvisko a meno:

Michalcová Eva, Mgr.

Akreditácia:
ACC
Preferované oblasti:
life koučing, business koučing, všetky
Koučovacie jazyky:
slovenský
Hodín praxe:
220 hod.
ICF vzdelanie:
89 hod.
Email:
Telefón:
0915 037 137
Foto:
Krátka osobná charakteristika:

Mám niekoľkoročné skúsenosti v manažérskej pozícii s vedením obchodného tímu, v ktorom som najskôr sama pracovala v pozícii obchodníka, ale aj v oblasti uzatvorených systémov stravovania s prácou na nových projektoch. V súčasnosti sa venujem prevádzkovaniu apartmánov a individuálnemu aj skupinovému koučingu. Vediem skupinový koučing pre ženy - matky. Verím, že každý má v sebe ukrytý úžasný potenciál a tvorivosť. Klientovi viem poskytnúť prístup založený na hlbokej dôvere, úcte a viere v jeho jedinečnosť.

Špecifické koučovské ICF vzdelanie

Názov vzdelania:

Integratívny koučing

Priama komunikácia a prítomnosť kouča

Inštitúcia:

Double B

Double B

Typ programu:

ACSTH

CCE

Rozsah:

75,5

14

Iné vzdelanie

Názov vzdelania:

Katalyzujúce, radikalizujúce, polarizujúco integratívne techniky

Supervízia a mentoring pre manažérov a koučov využívajúcich koučing

Andragogika, Mgr.

Ekonómia a Manažment, Bc.

Inštitúcia:

Double B

Double B

Rozsah:

8

28

Copyright © 2018 icf.sk - Created by nic.sk