Register koučov

Čo znamenajú skratky ACC a PCC?

ACC certifikácia znamená, že kouč absolvoval minimálne 60 hodín výcviku, má minimálne 100 hodín praxe, prešiel mentoringom, oficiálnymi skúškami.

PCC certifikácia znamená, že kouč absolvoval minimálne 125 hodín výcviku, má minimálne 750 hodín praxe, absolvoval mentoring s dvoma certifikovanými koučmi a úspešne absolvoval skúšky.

Priezvisko a meno Akreditácia Hodín praxe ICF vzdelanie
Copyright © 2018 icf.sk - Created by nic.sk