Čoraz viac organizácii kladie dôraz na rozvoj kultúry koučingu, ktorá ponúka všetkým zamestnancom – nielen vedúcim pracovníkom – príležitosť na rozvoj zručností, zvýšenie kvalifikácie a dosiahnutie cieľov. Využívajú na to tri základné spôsoby koučovania a ich kombinácie:

 • spoluprácu s externými koučami

 • využívanie vlastných interných koučov

 • manažéri/lídri koučujú zamestnancov

Panel ICF Slovak Chapter a koučovacia zóna na konferencii HRComm, 19.jún, Demänovská dolina www. Hrcomm.sk

 

„Inšpirácie pre budovanie koučovacej kultúry vo firmách“

Profesionálni kouči ICF (Medzinárodná federácia koučov) budú zdieľať slovenské aj svetové skúsenosti, konkrétne prípadové štúdie ako využiť koučing a koučovací prístup vo firmách. Zástupcovia ICF budú prezentovať aj návrh vzdelávacieho programu „Koučing a koučovacie zručnosti pre HR“, ktorý plánuje ICF v spolupráci s HR Comm spustiť koncom roka 2015. Panel vám prinesie možnosť konkrétneho zážitku, diskusie s koučmi a po jeho ukončení bude mať možnosť 10 záujemcov absolvovať ukážkový koučing v trvaní 30 minút u vybraného kouča. Môžete sa prihlásiť na www.icf.sk. V paneli vystúpia a budú koučovať:

 

experience coaching

 

Rezervujte si 30-min.koučing na podujatiach v Martinuse!

 

- BA, ZA, KE

 

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa koučingu ICF Slovak Chapter (Medzinárodná federácia koučov na Slovensku) pripravila večerné diskusie v spolupráci s kníhkupectvom Martinus v Bratislave, Žiline a Košiciach. Počas živej diskusie budete mať možnosť dozvedieť sa viac o tom, ako koučing funguje v pracovnom aj súkromnom živote človeka, Ján Dubnička pokrstí svoju knihu a na záver bude pre prihlásených záujemcov bezplatné koučovanie zdarma.

 

Program Peer Campu

 1. Novinky ICF
  Ohliadnutie sa za Trend seminárom z 13.11.2014
  20. výročie ICF

 2. ICF certifikácie

 3. SAKO
  Informácie o akciách

 4. Prípadové štúdie a skupinové diskusie

 5. Ako zvýšiť kvalitu a profesionalitu koučovania

9 otázok, ktoré môžete položiť koučovi, aby ste sa presvedčili o jeho kompetentnosti

Two of the most frequently asked questions of new coaches are, “What is the difference between coaching and therapy?” and, “When do I refer a client to a therapist?” There are many resources available to help answer these questions. Articles have been written on these topics in several coaching publications including Choice Magazine (www.choice-online.com), and the ICF has information about it on their web site, at www.coachfederation.org.

Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

Kľúčové kompetencie kouča sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, ktorá môže byť nápomocná pri hodnotení koučovacích zručností v závislosti od konkrétnej akreditačnej úrovne:

ICFCompetenciesLevelsTable

 

Jednotlivé kompetencie sú rozpracované a vysvetlené v nasledovnom článku o kompetenciách podľa ICF:

 ICFCompetencies Levels Table SK FINAL CHECKED REVISED

 

Copyright © 2018 icf.sk - Created by nic.sk