Koučovanie je pomerne nová profesia nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Veľkou výhodou je však, že už od začiatku sa začali stanovovať kritériá pre prácu profesionálnych koučov a tak dnes máme jasný systém pre klientov ale aj pre samotných koučov ako v našej profesii odborne rásť.

Kľúčové kompetencie kouča sú zhrnuté v nasledovnej tabuľke, ktorá môže byť nápomocná pri hodnotení koučovacích zručností v závislosti od konkrétnej akreditačnej úrovne:

ICFCompetenciesLevelsTable

 

Jednotlivé kompetencie sú rozpracované a vysvetlené v nasledovnom článku o kompetenciách podľa ICF:

 ICFCompetencies Levels Table SK FINAL CHECKED REVISED

 

Copyright © 2018 icf.sk - Created by nic.sk